Collatz Problemi Fork ile çözümü

Bu problemi tüm pozitif tam sayılar için çözen C programını fork() sistem çağrısını kullanarak child process de çözünüz. PArent process child görev bitmeden çıkmasını engelleyiniz. Komut satırından integer bir sayı girilmesini sağlayınız. 

Programını Githuba yükleyerek linki gönderim ekle alanından yapıştırınız.